Wintercompetitie 2020-2021

Op het moment van schrijven van deze tekst (eind juli) lijkt het erop dat het binnen-seizoen gewoon kan beginnen op 1 oktober. En dus starten we met de voorbereidingen van de Wintercompetitie 2020-2021.

Terugblik op afgelopen seizoen
Wij denken dat ons eerste jaar organiseren van de Wintercompetitie een succes was. We hebben weinig tot geen negatieve geluiden gehoord en veel positieve, dus daar zijn we erg blij mee. Dank voor het vertrouwen.

Hoewel niet iedereen het even goed getroffen had met de gemaakte planning, zijn nagenoeg alle wedstrijden uiteindelijk gespeeld. Hoewel we de laatste twee weken van het winterseizoen niet hebben kunnen spelen, denken we dat iedereen toch met plezier heeft kunnen deelnemen.

Ook het ingelaste toernooitje op 22 december was een succes. Genoeg deelnemers om leuke wedstrijden te plannen en heel veel gezelligheid, met oliebollen en glühwein.

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
We veranderen zo min mogelijk aan de opzet van de competitie. Af en toe krijgen we wel verzoeken en die nemen we dan mee om te kijken of we daar iets mee kunnen. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of we een aantal poules op zaterdagavond zouden kunnen laten spelen. Maar dat was om meerdere redenen niet haalbaar. Ook hebben we meerdere keren gehoord dat het leuk zou zijn als er ook Enkel-wedstrijden zouden zijn. Daar proberen we dit jaar wel invulling aan te geven (zie onder).

Een belangrijke verandering die we komend seizoen in ieder geval wel door gaan voeren betreft het ‘vrij spelen’ als de geplande wedstrijd niet doorgaat. Voortbordurend op de aanpak van de tweede helft van het vorige seizoen geldt voor seizoen 2020-2021 het volgende:

Als een wedstrijd niet gespeeld kan worden, komt de baan beschikbaar voor inhaalwedstrijden!

Wedstrijden die niet gespeeld worden, moeten tijdig worden doorgegeven!

Dat betekent dat de baan dus NIET beschikbaar is voor het koppel dat wel beschikbaar was, maar dat de baan beschikbaar komt via het inhaalschema en dat deze ingepland kan worden voor inhaalwedstrijden.

Alleen als de baan op de betreffende zondagochtend zelf nog steeds niet staat ingepland, kan er vrij gespeeld worden op deze baan. Uiteraard alleen door één van beide koppels die oorspronkelijk op die baan hun wedstrijd zouden spelen.

Nieuw onderdeel: enkel
Op basis van meerdere verzoeken starten we dit jaar een experiment. We gaan kijken of er genoeg animo is voor het plannen van één of meerdere Enkel-poules. Omdat we echt géén idee hebben hoeveel inschrijvingen we hiervoor kunnen verwachten, is er nu één onderdeel Enkel waarvoor je kunt inschrijven. Op basis van het aantal uiteindelijke inschrijvingen gaan we bepalen of het haalbaar is om hiervoor interessante poules te kunnen gaan indelen. Een aantal uitgangspunten:

  • We houden uiteraard rekening met speelsterkte;
  • Gemengde poules zijn mogelijk;
  • Inschrijfgeld is € 45 (tenzij dit niet haalbaar is, dan volgt bericht);
  • Gebruik van baan 5 naast andere poules (wedstrijden worden los gepland, niet als poule).

Ben je enthousiast over dit onderdeel, probeer dan ook anderen enthousiast te maken! Er zijn genoeg spelers binnen de club die liever enkelen dan dubbelen, wie weet kunnen we hen dan ook over de streep trekken!

Inschrijving
Op Toernooi.nl is de Wintercompetitie 2020-2021 ondertussen gepubliceerd en de inschrijving is geopend. De link is https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=4ED4A861-B0D6-4B4E-A503-CC2ECA40A230.

Net als vorig jaar is het mogelijk om meerdere keren aan hetzelfde onderdeel mee te doen (behalve de Enkel). Je kunt je nu een tweede keer inschrijven voor hetzelfde onderdeel via Toernooi.nl. Gebruik de onderdelen met achtervoegsel “(2e inschr. zelfde onderd.)” alleen voor je tweede inschrijving op hetzelfde onderdeel!

De inschrijving sluit 14 september 2020 om 23:59 uur!

Vorig seizoen hadden we één HD poule met te weinig koppels. Dat is natuurlijk erg jammer. Dus ben je enthousiast over de Wintercompetitie, laat het dan ook aan andere weten, zodat we zoveel mogelijk deelnemers hebben.

Contactgegevens
Het overgrote deel van de deelnemers is lid van TC De Kikkers. Zij kunnen de contactgegevens van hun tegenstanders dus achterhalen via de ClubApp. Voor deelnemers van andere clubs geldt dat ze even een verzoek naar ons moeten sturen, dan leveren wij de contactgegevens.

Mailadres
Met ingang van dit seizoen is ons mailadres veranderd. Het nieuwe mailadres is wintercompetitie@tcdekikkers.nl

Deelnemerslijst

In de KNLTB-CLUB App 
vind je alle gegevens.

 

Inhaalschema 2020-2021

Reglement Wintercompetitie