We mogen weer dubbelen!

De KNLTB en de gemeente hebben ons aangegeven dat we vanaf heden weer mogen dubbelen, mits de 1.5 meter afstand gehandhaafd blijft. Voor de jeugd en leden van één gezin was dubbelen al mogelijk, de overige Kikker-leden mogen nu ook weer dubbelen.

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering. Dit betekent dat wij al eerder dan 1 juni 2020 de volgende stap in de versoepeling mogen zetten. De overige richtlijnen in het Protocol Jeugd/Senioren TC De Kikkers (per 11 mei 2020) blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren, 45 minuten speeltijd voor enkel én dubbel, en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. Zie voor meer informatie de website van de KNLTB.

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de spelregels, het niet naleven ervan kan voor de betrokkenen maar ook voor de vereniging vervelende consequenties hebben.

Het gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden is belangrijk, zodat de drukte op ons park goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om de vereniging en de tennisleraren de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de anderhalvemetersamenleving.

Met vriendelijke groet,
Edwin Beckers
Namens het bestuur van TC De Kikkers