Nieuw: meerjaren KNLTB-ledenpas.

Ook de KNLTB gaat duurzaam en dit houdt o.a. in dat m.i.v. 2019 het gebruik van de ledenpas voor meerdere jaren gaat gelden. Op de pas wordt geen ranking meer getoond en ontbreekt het jaartal waarvoor de kaart van toepassing is. (Controle jaartal en bepaling speelsterkte vindt plaats via KNLTB.Club en afhangbord.) Na dit seizoen blijft de ledenpas dus voor u van toepassing en wordt deze na betaling van de contributie voor 2020 door mij weer voor gebruik geactiveerd. Wees dus zuinig op uw pas, want bij verlies of beschadiging dien ik een nieuwe aan te vragen en dat kost u dan €15,75.

Profielfoto Ledenpas 2019 e.v.

M.i.v. het tennisseizoen 2019 dient elk actief lid een profielfoto op zijn/haar ledenpas te hebben. Is deze niet bekend dan zal de KNLTB geen ledenpas meer verstrekken en kan het betreffende lid dus ook niet meer afhangen, competitie spelen of inschrijven voor toernooien.

Leden die niet tevreden zijn over hun profielfoto of vinden dat deze geactualiseerd dient te worden, kunnen een nieuwe foto naar Hans van der Meulen sturen. Ledenadministratie@tcdekikkers.nl

Verspreiding Ledenpassen.

Evenals voorgaande jaren ontvangt u in de loop van maart uw nieuwe ledenpas. Heeft u uw contributie wel betaald, maar eind maart nog geen ledenpas ontvangen, neem dan even contact met mij op. Samen zullen we dan bekijken hoe we dit probleem gaan oplossen.

Adreswijzigingen etc.

Regelmatig moet de ledenadministratie vaststellen dat leden zijn verhuisd, een nieuw e-mailadres hebben gekregen of een ander (mobiel) telefoonnummer. Denk bij dit soort wijzigingen even aan uw ledenadministrateur en stuur hem een mailtje met de wijziging. Op deze manier houden we ons ledenbestand up-to-date en kunnen we alle leden goed bereiken.