Het is fijn dat we (onder voorwaarden) weer mogen tennissen! Daarbij is (en blijft) toezicht op jeugdleden volgens de landelijke richtlijn verplicht, voor senioren geldt deze verplichting niet. Desondanks heeft het bestuur van TC De Kikkers ervoor gekozen om gedurende de (tijdelijk beperkte) openingstijden toezicht te organiseren, tot het moment dat de kantine / bar weer open gaat (hopelijk op / rond 1 juni). Dit doen wij enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen (vandalisme / diefstal), anderzijds om toe te zien op de naleving van de voorwaarden van onze openstelling.

Op doordeweekse dagen is er inmiddels tijdens de jeugdlessen een groepje vrijwilligers (o.a. ouders van jeugdleden) actief als toezichthouder. Buiten de lestijden kan het bestuur hier zelf in voorzien c.q. dit garanderen. De opening van het tennispark op zaterdag en zondag is mede afhankelijk van voldoende vrijwilligers onder de Kikkerleden die de rol van toezichthouder willen vervullen. Een toezichthouder kan tegelijkertijd vrij spelen én toezicht houden, dus dat biedt perspectief.

 Hoe gaat dit in zijn werk?
1. Via de KNLTB ClubApp kunt u zich opgeven voor één of meerdere diensten (van telkens 2 uur, zaterdag of zondag) als toezichthouder. Kies linksonder “Club” en rechtsboven “Diensten” en je ziet een overzicht van beschikbare diensten. Je kunt voor één of meerdere diensten inschrijven. De tijden zijn vanaf 10:00 uur tot 18:00 uur. Let op: als je je eenmaal hebt ingeschreven, kun je niet meer via de ClubApp annuleren. Kun je bij nader inzien toch niet, stuur dan een mail aan edwin@tcdekikkers.nl
2. Elke week op vrijdagavond 20.00 uur en zaterdagavond 20.00 uur bepaalt het bestuur van TC De Kikkers of er voldoende toezichthouders zijn om het park te openen op zaterdag respectievelijk zondag. Via de ClubApp onder “Nieuws” wordt u hierover geïnformeerd, ook de baan reserveringsmogelijkheden in de ClubApp zullen hier dan op worden aangepast.

Na aanmelding ontvangt u per mail verdere informatie wat er precies van u wordt verlangd, maar primair is dit aanwezigheid op het park. Openen en sluiten van het park gebeurt door één van de bestuursleden.

Wij hopen dat wij in deze een beroep op u mogen doen in de komende weken! Ook als er in de toekomst hulp nodig is van vrijwilligers bij andere klusjes t.b.v. onze vereniging, kunt u zich via de ClubApp hiervoor inschrijven (meer info volgt op een later tijdstip).

Met vriendelijke groet,
Edwin Beckers
Namens het bestuur van TC De Kikkers