Beste leden,
Onderstaand de links naar de twee, in de bestuursvergadering van 12 juli, door het bestuur goedgekeurde notulen van de ALV’s gehouden in maart en april van dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Notulen ALV 22 maart 2018

Notulen ALV 12 apri 2018