Nieuwe lidmaatschapsvormen

2019

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 22 maart 2018 is besloten om een aantal nieuwe lidmaatschapsvormen te introduceren. Deze zijn bedoeld om nieuwe leden te interesseren voor onze vereniging. Wij sporen u aan om in uw kennissenkring reclame te maken voor deze nieuwe vormen en zo ambassadeur van onze vereniging te zijn.

Bestaande leden kunnen dit verenigingsjaar ook gebruik maken van deze nieuwe lidmaatschapsvormen:

Senior – overdag

Seniorleden kunnen – ongeacht hun leeftijd – kiezen voor een lidmaatschap waarbij alleen overdag getennist kan worden (van 08.00 uur tot 18.00 uur, van 1 april t/m 30 september). De contributie is lager in vergelijking met het reguliere seniorlidmaatschap:

Soort lidmaatschapContributie 2018
Senior€ 188,00
Senior – overdag139,75

Het Senior – overdag lidmaatschap is gelijk aan het oude Senior 55+ lidmaatschap. De leeftijdsbeperking van 55 jaar komt feitelijk te vervallen.

Het lidmaatschap van oude Senior 55+ leden wordt automatisch omgezet in een Senior – overdag lidmaatschap. Zij hoeven dus geen actie te ondernemen. Bestaande seniorleden kunnen in 2018 nog overstappen op het Senior – overdag lidmaatschap, mits zij dit vóór 1 mei 2018 per mail (ledenadministratie@tcdekikkers.nl) kenbaar maken aan de ledenadministratie. De beperking van de speelrechten gaat dan per genoemde datum in. Om praktische redenen is ervoor gekozen de teveel betaalde contributie voor 2018 te verrekenen met de contributienota 2019 (die u begin 2019 ontvangt).

Studenten

Studenten (bij aanvang van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder maar nog geen 28 jaar) kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij zij korting krijgen op het reguliere seniorenlidmaatschap:

Soort lidmaatschapContributie 2018
Senior€ 188,00
Senior - studenten (na aftrek korting)€ 140,00

Bestaande seniorleden kunnen in 2018 nog overstappen op het Studenten lidmaatschap, mits zij dit vóór 1 mei 2018 per mail (ledenadministratie@tcdekikkers.nl) kenbaar maken aan de ledenadministratie. Als bewijs dat zij student zijn, moet een geldig bewijs van inschrijving worden ingeleverd van een dagstudie aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling (geldig bij de start van het verenigingsjaar). Dit bewijs van inschrijving moet vervolgens jaarlijks vóór aanvang van het verenigingsjaar worden overlegd. Om praktische redenen is ervoor gekozen de teveel betaalde contributie voor 2018 te verrekenen met de contributienota 2019 (die u begin 2019 ontvangt).

Senior – dal maanden en Junior – dal maanden

Senior- en jeugdleden kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij alleen in de maanden augustus en september getennist kan worden (van 08.00 uur tot 22.45 uur, van 1 augustus t/m 30 september). Een dal maanden lidmaatschap geeft geen recht op gezinskorting. Ook is het niet mogelijk gebruik te maken van de regeling tot doorschuiven van contributie. Jeugdleden hebben bij het Junior – dal maanden lidmaatschap geen recht op gratis tennisles. De contributie van het dal maanden lidmaatschap is lager in vergelijking met het reguliere senior- en jeugdlidmaatschap:

Soort lidmaatschapContributie 2018
Senior€ 188,00
Senior – dal maanden augustus-september€ 55,00
Jeugd€ 156,25
Jeugd – dal maanden€ 47,50

Bestaande jeugd- en seniorleden kunnen in 2018 nog overstappen op het dalmaanden lidmaatschap, mits zij dit vóór 1 mei 2018 per mail (ledenadministratie@tcdekikkers.nl) kenbaar maken aan de ledenadministratie. De beperking van de speelrechten gaat dan per genoemde datum in. Om praktische redenen is ervoor gekozen de teveel betaalde contributie voor 2018 te verrekenen met de contributienota 2019 (die u begin 2019 ontvangt).

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van TC De Kikkers, maart 2018