@Homepage onlyGeen categorie

Klik hier voor de eerste info over het nieuwe systeem om af te hangen.

Waardevolle gegevens

Het nieuwe Afhangbord is volledig geïntegreerd met de KNLTB ClubApp. Je beschikt straks over waardevolle gegevens over het speelgedrag van jouw leden. Die gegevens gaan je, in combinatie met de ClubApp, helpen om leden sterker te betrekken bij jouw vereniging.

Creëer je eigen tijdschema’s per doelgroep, week, dag of baan

Elke vereniging heeft andere wensen als het gaat om de manier waarop afhangen via het Afhangbord mogelijk is. Wil je als vereniging bepaalde banen enkel voor de jeugd beschikbaar stellen of misschien wil je instellen dat trainers veel vaker kunnen afhangen dan reguliere leden? Alles kan! Alle instellingen zijn namelijk helemaal naar de wensen van de vereniging in te richten.

enz enz enz