Lidmaatschapsvormen

TC De Kikkers kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  • Seniorenlidmaatschap, voor volwassenen vanaf 18 jaar
  • Juniorenlidmaatschap, voor kinderen tot het jaar waarin zij 18 jaar worden
  • Senioren overdag lidmaatschap, voor senioren die alleen overdag willen tennissen
  • Studentenlidmaatschap
  • Senioren en Junioren dal lidmaatschap

De voorwaarden en “spelregels” die horen bij het lidmaatschap van TC De Kikkers zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Onderstaand hebben wij een aantal van deze voorwaarden uitgelicht.

VOORWAARDEN JUNIOREN LIDMAATSCHAP

Voor jeugdleden geldt een beperking ten aanzien van het tennissen ’s avonds. Jeugdleden t/m 11 jaar mogen afhangen tot 18.30 uur (maximaal spelen tot 19.15 uur). Jeugdleden van 12 t/m 17 jaar mogen afhangen tot 20.30 uur (maximaal spelen tot 21.15 uur). Daarna geldig tot wordt afgehangen door de volgende speler.

Om de overgang van het jeugdlidmaatschap naar het senioren lidmaatschap te vergemakkelijken, geldt voor 18-jarigen een afwijkend contributiebedrag.

VOORWAARDEN OVERDAG SENIOREN LIDMAATSCHAP

Het overdag senioren lidmaatschap is alleen beschikbaar voor senioren leden. Bij een overdag lidmaatschap mag je als volgt afhangen:

  • tot 18.00 uur
  • maandag t/m zondag met uitzondering van evenementen en de competitie

De leden met overdag lidmaatschap mogen deelnemen aan het racket trekken op vrijdagavond.

VOORWAARDEN STUDENTEN LIDMAATSCHAP

Studenten (bij aanvang van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder maar nog geen 28 jaar) kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij zij korting krijgen op het reguliere seniorenlidmaatschap. Als bewijs dat zij student zijn, moet een geldig bewijs van inschrijving worden ingeleverd van een dagstudie aan een in Nederland erkende onderwijsinstelling (geldig bij de start van het verenigingsjaar). Dit bewijs van inschrijving moet vervolgens jaarlijks vóór aanvang van het verenigingsjaar worden overlegd.

VOORWAARDEN SENIOREN EN JUNIOREN DAL LIDMAATSCHAP

Senior- en jeugdleden kunnen kiezen voor een lidmaatschap waarbij alleen in de maanden augustus en september getennist kan worden (van 08.00 uur tot 22.45 uur, van 1 augustus t/m 30 september). Een dal maanden lidmaatschap geeft geen recht op gezinskorting. Ook is het niet mogelijk gebruik te maken van de regeling tot doorschuiven van contributie. Jeugdleden hebben bij het Junior – dal maanden lidmaatschap geen recht op gratis tennisles.