Vanaf dit voorjaar bieden wij in samenwerking met Tennisschool TennisNed voor kinderen van 4 & 5 jaar Tenniskids Blauw aan.
Binnen het tennissen was er nog geen aanbod voor de jongste jeugd, maar daar komt nu verandering in.

Bij Tenniskids Blauw maken kinderen kennis met de basisbeginselen van tennis aan de hand van verschillende oefeningen. De simpele oefeningen zijn er vooral op gericht bewegings-, bal- en racketvaardigheden te ontwikkelen. Er wordt niet van de kinderen verwacht dat ze direct rally’s gaan spelen. Door middel van speelse oefeningen ontwikkelen zij hun eerste bal- en racketvaardigheden. Plezier en samenspel staan hierbij voorop.

De kinderen krijgen 5 lessen van 45 minuten op de woensdagen 8 mei, 15 mei, 22 mei, 5 juni en 12 juni van 14.15 – 15.00 uur of op de vrijdagen 10 mei, 17 mei, 24 mei, 7 juni en 14 juni van 14.15-15.00 uur. Afhankelijk van de inschrijvingen zal bepaald worden op welke dag de lessen gegeven worden. De kosten van de 5 lessen zijn € 20,00. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: jeugd@tcdekikkers.nl met als onderwerp “Tenniskids Blauw”. Geef daarbij aan welke dag uw voorkeur heeft. De cursus wordt alleen gegeven bij voldoende aanmeldingen.

De lessen gaan altijd door. Bij slecht weer zullen we gebruik maken van de binnenbanen in de tennishal. De 5-de en tevens laatste les wordt gezellig samen met de ouders afgesloten met de ouder-kind-tennisspelletjes-les. 

Tennisrackets voor de lessen zijn beschikbaar bij TC De Kikkers. Kinderen die meedoen met deze kennismakingscursus zijn (nog) geen lid van de vereniging en krijgen daarom geen KNLTB pas. Kinderen die na de 5 lessen enthousiast zijn en graag door willen met tennis, kunnen na de zomervakantie nog een keer meedoen aan de cursus. Op het moment dat de kinderen 6 jaar zijn geworden of voldoende vaardigheden hebben om met de kinderen vanaf 6 jaar mee te doen, zijn ze van harte uitgenodigd om lid te worden van de vereniging.

We verwelkomen u en uw kind graag op de mooie tennisbanen van T.C. De Kikkers.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via jeugd@tcdekikkers.nl.

Jeugdcommissie en Tennisschool TennisNed