Op donderdagmiddag 14 maart is Henk Jansen op 72jarige leeftijd overleden. Dat dit ging gebeuren was bekend. Henk had zich na een griep laten controleren door de huisarts en ook in het ziekenhuis. Op het moment dat de eerste onderzoeksresultaten bekend waren veranderde alles voor Henk en zijn gezin. Ineens zaten Henk en zijn gezin in een rollercoaster met de steilste baan en scherpste bochten die er zijn.

Henk, zo bleek, had uitgezaaide kanker en er was niets meer aan te doen. Na nadere onderzoeken en informatie gekregen te hebben kwam ook Henk tot de conclusie dat zijn positie om iets aan de kanker te doen kansloos was. Op de vraag hoeveel tijd hij nog had kreeg hij te horen dat dat maar een paar weken zouden zijn. Pffff dat kwam keihard aan. Dus geen gevecht tegen deze ziekte en het enige gevecht dat hem bleef was een gevecht tegen de tijd, de emoties en het grote verdriet afscheid te moeten nemen van zijn gezin.

Henk was een hele goede en scherpe analyticus. Hij kon als geen ander hoofdzaken en bijzaken scheiden. Als hij dan alle zaken op een rijtje had gezet, kon hij altijd heel goed gemotiveerd een positie bepalen en aan de hand daarvan een keuze maken c.q. voorstellen. Henk heeft in twee sessies van 3 jaar de functie van secretaris uitgevoerd. Met name de laatste sessie met de pachters wisseling heeft Henk veel tijd en energie gekost, maar hij maakte de periode steeds keurig af. Wie A zegt moet ook B zeggen.

Als tennisser was Henk een speler die het in zijn carrière zonder bekers en/of medailles moest doen. Daar had Henk eigenlijk weinig moeite mee en de teleurstelling, als die er al even was, compenseerde hij bij het after-tennis met een lekker biertje en later een lekker wijntje.

Toen er bij Henk een aantal jaren geleden een melanoom in zijn oog werd aangetroffen kwam hij terecht bij o.a. Prof Anette Moll van het VUMC te Amsterdam. Het verwijderen van het oog met het melanoom moest met de grootst mogelijke precisie gebeuren. Het melanoom was ingekapseld en dat moest zo blijven, als dat niet goed ging zou het catastrofaal zijn. Het was namelijk een uiterst agressieve kankersoort. Die operatie was prima gelukt en daar was Henk heel erg dankbaar voor. Hij bleef bij Prof. Anette Moll onder controle.  Henk was uiterst tevreden over deze arts en met name ook over de menselijkheid die zij toonde door de interesse in het welbevinden van de patiënt.

Kortgeleden, voordat er ook maar iets bekend was, was ik bij Henk op bezoek om even bij te kletsen onder het genot van een biertje. Tijdens dat gesprek kwam Henk met het verzoek of ik hem wilde helpen. Hij had een hele grote wens en dat was om het Retinablastoomteam onder leiding van Prof Anette Moll voor dragen als het goede doel tijdens het Kikkers Open van 2019. Op die manier wilde hij zijn dankbaarheid en betrokkenheid tonen. Ik heb toen namens Henk en mijzelf een verzoek gericht aan het Open Toernooi team. Als er een keuze was gemaakt zouden wij bericht krijgen aldus Marc van Staveren het nieuwe hoofd van het Open Toernooi team.

Toen bijna een week later het slechte nieuws bekend werd veranderde alles. Henk nodigde mij uit om persoonlijk afscheid van mij te kunnen nemen. Toen ik bij Henk was zei hij op een gegeven moment dat hij zelf wel niets meer zou horen van het besluit van het Kikkers Open Team. Hij vroeg of ik, in het voorkomende geval, het samen met Annemiek en zijn zoon en dochter het goede doel wilde behartigen. Ik heb toen gezegd dat ik nog niet zeker was of hij niets meer zou horen. Thuisgekomen heb ik Marc een mail geschreven met de nadere informatie over de bijzondere -en trieste situatie van Henk. Ook vermelde ik dat we Henk geen groter plezier konden doen door het Goede doel voorstel te accepteren. Marc heeft toen overleg gehad met zijn team. Hij mailde mij de volgende dag dat het gehele team unaniem akkoord was gegaan met de keuze van Henk zijn voorstel.  Nog nooit heb ik (dankzij het Open toernooi team) iemand zo blij gemaakt. Dikke tranen, een diepe zucht van opluchting en een warme omhelzing. Open toernooi team hartelijk bedankt.

Henk heeft bewonderenswaardig van alle familie en vrienden persoonlijk afscheid kunnen nemen. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Henk ik zal- en wij zullen je missen. Bedankt voor alles wat je voor de tennisclub heb betekend.  

Ondergetekende, het bestuur van TC De Kikkers en het Open Toernooi team wensen Annemiek, Anouk, Kai, Ruben en Mirthe heel veel sterkte en kracht met het verwerken van dit voor hun zo grote verlies.

Harrie Denkers

Klik hier om de Rouwkaart te kunnen zien.