Na besluitvorming in de algemene ledenvergadering van maart kunt u hier het actuele huishoudelijk reglement inzien”