Overzicht beschikbaarheid binnenbanenI

Dit overzicht van de binnenbanen geeft een goed beeld van de beschikbaarheid per dag en per uur. Wil je een contract zodat je zeker weet dat de baan altijd vrij is? Ga naar baanverhuur@tcdekikkers.nl en naar rato betaal je voor de resterende maanden. Er zijn bijvoorbeeld nog twee banen te huur op het gewilde tijdstip…