LId worden van TC De Kikkers

Vereniging > Lidmaatschap > Lid worden

Als u of uw kind lid van TC De Kikkers wilt worden, dan kunt u onderstaand aanmeldingsformulier invullen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging en nadere informatie.

Nieuwe leden betalen naast de jaarlijkse contributie ook éénmalig inschrijfgeld. De bedragen vindt u [ Hier ]. U ontvangt automatisch een e-mail voor de betaling van de contributie. Betaling kan via Ideal of per automatische incasso. U kunt de contributie ook in termijnen betalen. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een betalingsherinnering en zal de contributie, in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement, worden verhoogd met administratiekosten.

AANLEVEREN DIGITALE PASFOTO
Alle leden, ook de studenten, senioren-overdag leden en de leden met een dalabonnement, zijn automatisch ook KNLTB-lid. Als lid van TC De Kikkers ontvangt u automatisch het officiële KNLTB-bondspasje voorzien van uw pasfoto. De KNLTB verstrekt alleen nog bondspassen indien er een (digitale) pasfoto is ingeleverd.

Bij aanmelding als nieuw lid via onderstaand formulier, dient u tevens een digitale foto te uploaden. De digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet jou voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de foto-breedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn. Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:
  • Het bestandstype JPG is;
  • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
  • Het formaat ten minste 300 bij 400 pixels moet zijn. Je kunt ook naar de Bruna winkel in de Symfonie in Nieuw-Vennep om een digitale pasfoto te laten maken. De fotograaf stuurt de foto dan door aan de ledenadministratie.