Contributie tarieven 2020

Soort lidmaatschapContributieInschrijfgeld
Junior (31 dec. afgelopen jaar, 17 jaar of jonger)157,5015,75
Senior (31 dec. afgelopen jaar, 18 jaar)168,5015,75
Senior190,0020,75
Senior Overdag141,7520,75
Studenten141,7520,75
Junior Zomer Challenge32,5015,50
Senior Zomer Challenge45,0020,50
Slapend26,0000.00

Jeugd- en 55+ leden hebben afhangrecht tot 19:00 uur. Daarna geldig tot wordt afgehangen door volgende speler.

Gezins kortingen

GezinslidKorting lidKorting totaal
1ste en 2de0,000,00
3de21,0021,00
4de28,2549,25
5de38,5087,75
6de enz.0,0087,75

Contributie bij latere aanmelding

Lid vanafJuniorSenior 18SeniorSenior 55+
ContributieContributieContributieContributie
1 mei134,00143,00160,50119,50
1 juni107,00114,50128,5095,75
1 juli80,5085,5096,7571,75
1 augustus53,5057,0064,5047,75
1 september26,5029,0032,2523,75

Regeling doorschuiven contributie bij langdurig niet spelen (speelpas ingeleverd)

Lid vanafJuniorSenior 18SeniorSenior 55+
Maandsen niet gespeeldDoorschuif bedrag jr.Doorschuif bedrag Sr. 18+Doorschuif bedrag Sr.Doorschuif bedrag 55+
100,0000,0000,0000,00
216,0017,2519,2514,00
332,0034,2538,5028,50
448,2551,5057,5042,50
564,0068,7577,0056,50
680,2585,5095,7570,75

Overige bedragen

OmschrijvingBedrag
Kosten bij te late afmelding na 1 december (uitgezonderd slapend)50,00
Kosten bij te late afmelding slapend20,50
Administratiekosten betalingsherinnering contributie18,00
Duplicaatpas KNLTB16,00
Dagpas introducé (ma t/m vr tot 18.00 uur, za/zo onbeperkt)12,50

Spelregels “Opschorten contributie”
Indien u door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid bent (geweest) om te tennissen, kunt u de contributie laten opschorten. Hierbij kan worden gedacht aan zwangerschap of een tijdelijke uitval vanwege medische gronden.

Spelregel 1 Aanmelden
Het beleid is dat, indien er om medische redenen niet kan worden getennist, de persoon in kwestie contact opneemt met de ledenadministratie. Er wordt een verzoek voor opschorting van de contributie ingediend.

Spelregel 2 Doktersattest
De opschorting van de contributie kan alleen worden gehonoreerd indien er een doktersattest aanwezig is. Dit doktersattest zal moeten worden overlegd aan de ledenadministratie. De opschorting vindt plaats onder afboeking van kosten die de club sowieso voor een lid dient te betalen bij overkoepelende instanties, denk aan de KNLTB.

Spelregel 3 Pasje inleveren
Nadrukkelijk wordt gesteld dat, indien een blessure optreedt die lange tijd gaat duren, het niet tot de mogelijkheden behoort om achteraf een opschorting van de contributie te krijgen. Een belangrijke randvoorwaarde is namelijk dat het tennispasje aan het begin van de opschortingsperiode ingeleverd wordt bij de ledenadministratie.

De betaling.
Contributie wordt geïnd per acceptgiro, deze wordt in januari verzonden.
De acceptgiro is op naam gesteld van één bewoner en betreft alle leden woonachtig op het betreffende adres. Het totaal verschuldigde bedrag dient op de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op de acceptgiro, te zijn bijgeschreven op de contributiebankrekening. Gezien de automatische verwerking van de betalingen, is het van belang de aangehechte acceptgiro te gebruiken, dan wel bij een andere wijze van betaling, het op de acceptgiro gedrukte betalingskenmerk te vermelden.

Bij niet tijdige betaling, ontvangt u een betalingsherinnering en zal de contributie, in overeenstemming met ons huishoudelijk reglement, worden verhoogd met administratiekosten.

De speelpas.
De speelpassen worden half maart bezorgd, bij die leden die hun contributie tijdig hebben voldaan.
Leden die te laat zijn met hun betaling, kunnen na ontvangst van het verschuldigde bedrag, hun speelpas afhalen bij de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap.
Beëindiging lidmaatschap dient te worden opgegeven voor: 1 december. Deze schriftelijke opzegging moet uw sturen, naar de ledenadministratie.

Kortingen.
kortingen gelden voor:
1. Drie en meer leden op één adres
2. Bij inschrijving, als lid, tijdens het seizoen.